Zenta Dzividzinska
Grāmata “Es neko neatceros. Fotogrāfijas 1964–2005”

Fotoalbums un eseju krājums (teksts latviski un angliski).

Fotogrāfijas no sērijas “Es neko neatceros” – emocionāli piesātināts vizuālais vēstījums par to, kas katram cilvēkam ir vissvarīgākais – par mīlu un naidu, par atmiņām un aizmiršanu, melnbaltajās fotogrāfijās fiksējot nesamākslotas, dramatiskas situācijas ikdienas dzīvē.

Fotogrāfijas apkopotas grāmatā – fotoalbumā un eseju krājumā, kurā katrs autors reflektē par laiku, atcerēšanos un aizmiršanu no sava aspekta. Eseju autori: reliģiju pētnieks Sergejs Averincevs (RU), mākslas kritiķis Jānis Borgs (LV), mākslas vēsturnieks, padomju laika nonkonformistu mākslas eksperts Marks Allens Švēde (ASV), arhitekts un filosofs Jānis Taurens (LV), rakstniece un mākslas kritiķe Alise Tīfentāle (LV).

Grāmata izdota 600 numurētos eksemplāros.

Grāmata apskatāma Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Mākslinieku savienībā, Laikmetīgās mākslas centrā, mākslas un kultūras izglītības iestāžu bibliotēkās.

Uzziņas par grāmatas iegādi.