Liecība par vairāk kā 30 gadiem kopā. Gleznotājs Juris Tīfentāls (1943 – 2001) – vienpatis un vientuļnieks pēc savas vēlēšanās. Acumirkļi – bez sentimenta un melnbalti. Viņam nepatiktu jubilejas svinības. Bet draugiem viņš reiz sūtīja vēstuli ar tekstu “Esmu vēl dzīvs” savas personālizstādes atklāšanā, kurā, protams, pats nepiedalījās.


More than 30 years together. Painter Juris Tifentals (1943 – 2001) – individualist and self-imposed eremite. Glimpses – with no sentiment, just black and white. He wouldn’t like to have a birthday party. But once he sent a letter with words “I’m still alive” to his friends at the opening of his solo exhibition, being absent of course.

Atbalsta Latvijas Kulturkapitala fonds
Supported by Latvian Culture Capital Foundation

 

 

 

1967

 

 

 

 

 

1967

 

 

 

 

 

1970

 

 

 

 

 

1968

 

 

 

 

1973

 

 

 

 

 

1967

 

 

 

 

 

1968

 

 

 

 

 

1976